Zdeněk Lašťovka

Zdeněk Lašťovka

Mobil: +420 737 360 317
 
 
"Nenavrhnu jenom místo k bydlení...
...navrhnu Vám domov."

Služby

 1. Příprava projektu
  • zajištění veškerých nutných průzkumů a podkladů pro vypracování projektové dokumentace
  • vypracování studie stavby včetně vizualizace stavby ve 3D
 2. Projektové práce
  • vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně vizualizace ve 3D
  • vypracování projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení (DSP) včetně vizualizace ve3D
  • vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení i realizaci stavby* včetně vizualizace ve3D
  • vypracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) včetně vizualizace ve 3D
  • vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 3. Autorský dozor
 4. Stavební dozor
 5. Technický dozor investora (TDI)
 6. Spolupráce s investorem při výběru dodavatelů stavby
 7. Inženýrská činnost ve výstavbě
 8. Odborné poradenství
* Poznámka: Dostatečně podrobné stavební výkresy v měřítku 1 : 50 podle kterých se dá skutečně stavět a dodavatelé mohou podle této projektové dokumentace vypracovávat podrobné a jednoznačné cenové nabídky. Součástí jednostupňového projektu jsou rovněž projekty (ve stupni DSP – tedy méně podrobné): zdravotní techniky, elektroinstalace, vytápění, požárně bezpečnostního řešení a energetický štítek budovy. Orientační cena tohoto typu projektu rodinného domu začíná již od 45.000,-Kč (1,8 – 2,5% rozpočtových nákladů). V ceně projektu je i autorský dozor.