Zdeněk Lašťovka

Zdeněk Lašťovka

Mobil: +420 737 360 317
 
 
"Nenavrhnu jenom místo k bydlení...
...navrhnu Vám domov."

Ceny projektů

Pokud zákazník preferuje především nejnižší cenu projektu, tak doporučuji zakoupení typového projektu bez dalších úprav. Ceny se pohybují okolo 25.000,-Kč. Zakoupený projekt ale není kompletní - je to polotovar, který je nutné doplnit o další náležitosti. Nejdříve je potřeba stavební pozemek zaměřit (výškopis, polohopis). Potom je potřeba vyprojektovat přípojky, oplocení, přístupové a příjezdové cesty, doplnit průvodní a souhrnnou technickou zprávu, umístit dům na stavební pozemek a zakreslit ho do okolní zástavby. Dále je potřeba vypracovat nebo doplnit požárně bezpečnostní řešení stavby. Cena projektu se tím navýší na částku okolo 35.000,- až 40.000,-Kč bez stavebního dozoru. Před zakoupením typového projektu je potřeba předem projednat s příslušným stavebním úřadem a se správci inženýrských sítí bližší podmínky výstavby ve zvolené lokalitě.
 
Moje cena, vzhledem k tomu, že zpracováváme s kolegy projekty individuální a ještě k tomu ve 3D začínají na částce 46.000,- Kč (malé bungalovy) a končí na částce 95.000,- Kč (velké technicky náročné rodinné domy). Stavební výkresy jsou v měřítku 1 : 50 a jsou dostatečně podrobné. V ceně projektu je stavební dozor, technický dozor investora, autorský dozor, zjištění inženýrských sítí v zájmové oblasti a základní projednání stavby na příslušném stavebním úřadu.
                                  
V případě oslovení Vám samozřejmě vypracuji konkrétní cenovou nabídku.